منطقه “لاتزیو” ایتالیا استراتژی خود را برای برنامه‌ای که توسط صندوق توسعه منطقه‌ای اروپا (FESR) در دوره 2021 تا 2027 تأمین مالی می‌شود، ارائه کرد. هدف این برنامه حمایت و ترویج توسعه مناطق شهری متوسط (فرسنوینو، لاتینا، ریتی و ویتربو) و شهر رم است. این برنامه 140 میلیون یورو را برای سرمایه‌گذاری در 52 پروژه توسعه شهری اختصاص می‌دهد تا با اقداماتی از جمله تحول دیجیتال، نوسازی شهری، ترویج گردشگری، گذار انرژی و حمل‌ونقل پایدار به توسعه اقتصادی این منطقه کمک کند. رابرتا آنجلیلی، معاون استاندار و وزیر توسعه اقتصادی منطقه لاتزیو گفت: «این یک تامین ملموس برای بازسازی فضاها و ساختمان‌های عمومی است که به حمایت از توسعه خدمات دیجیتالی ادارات نیز کمک می‌کند. فعالیت‌های سازنده و حمایتی که در این ماه‌ها با کمک شهرداری‌ها انجام شده است، اکنون با اجرای این پروژه‌ها و عینیت بخشیدن به آنچه در سیاست‌های همبستگی پیش‌بینی شده است، ادامه می‌یابد».