به اطلاع می رساند آموزش «مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی» به مدت دو روز (شنبه و یکشنبه 19 و 20 آذرماه 1401) توسط کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) برگزار می گردد.
برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام به فایل پیوست مراجعه نمایید.

دریافت فایل