داده های اولیه حاکی از بالاترین افزایش قیمت مصرف کننده در چند دهه اخیر در ایتالیا است.
بر اساس ارقام اولیه منتشر شده توسط اداره آمار ملی ایتالیا، انتظار می رود تورم در ایتالیا در ماه اکتبر به 11.9 درصد برسد که بالاترین سطح در 38 سال گذشته است.
موسسه ملی آمار (Istat) در وب سایت خود اعلام کرد که این نرخ از 8.9 درصد در ماه قبل افزایش یافته و از 9.6 درصد پیش بینی شده فراتر رفته است.
Istat اضافه کرد که افزایش تورم عمدتاً به دلیل قیمت انرژی است که(از +44.5٪ در سپتامبر به +73.2٪ در اکتبر) و مواد غذایی (از +11.4٪ به +13.1٪) رسیده است. قیمت های مصرف کننده در سراسر اتحادیه اروپا در حال افزایش است، به طوری که بلژیک، دانمارک، هلند، لهستان، کشورهای حوزه بالتیک و سایر کشورها شاهد افزایش نرخ تورم آنها در چند ماه گذشته بوده اند.