تورم در ایتالیا در حال افزایش است و به بالاترین سطح خود در 38 سال گذشته رسیده است.
بر اساس داده‌های رسمی ایتالیا، تورم در ایتالیا در ماه اکتبر شتاب گرفت و به ۱۱.۹ درصد رسید و این شاخص بالاترین سطح خود را در نزدیک به ۳۸ سال گذشته ثبت کرد.
آژانس آمار ایتالیایی Istat روز جمعه اعلام کرد که قیمت مصرف کننده در ایتالیا ۱۱.۹ درصد به طور سالانه در ماه اکتبر جهش کرد که سریع ترین سرعت در ۳۸ سال گذشته است.
تورم نسبت به ۸.۹ درصد در سپتامبر، سه واحد درصد شتاب گرفت و فراتر از انتظار کارشناسان شرکت کننده در نظرسنجی Trading Economics بود که انتظار داشتند این شاخص به سطح ۹.۶ درصد برسد.
افزایش شاخص تورم عمدتاً ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی است و بر اساس داده‌ها، قیمت حامل های انرژی در این ماه پس از افزایش ۴۴.۵ درصدی در سپتامبر گذشته به طور سالانه ۷۳.۲ درصد افزایش یافت، در حالی که قیمت مواد غذایی در همان ماه سپتامبر ۱۳.۱ درصد افزایش یافت.