خبرگزاری بلومبرگ روز یکشنبه گزارش داد: وزارت خارجه آمریکا در پی اعمال تحریم‌های جدید علیه نفت روسیه، به دو شرکت «انی» ایتالیا و «رپسول» اسپانیا مجوز از سرگیری واردات نفت از ونزوئلا را ارائه کرده است.
براین اساس، قرار است که درآمدهای ناشی از فروش نفت ونزوئلا به این دو شرکت، از بدهی‌هایی باقیمانده ونزوئلا کسر گردد.
این در حالی است که به اعتقاد ناظران اقتصادی، از سرگیری فروش نفت ونزوئلا به این دو شرکت، با توجه به حجم پایین آن، نمی‌تواند تأثیری در زمینه کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی داشته باشد.
اتحادیه اروپا از روز سوم ژوئن گذشته (دو روز پیش) بسته ششم تحریمی علیه روسیه را اجرایی کرد. براساس این تحریم‌ها اتحادیه اروپا به تدریج واردات نفت از روسیه را از طریق دریا متوقف خواهد کرد. البته خط لوله نفت درژوبا که از شرق روسیه تا آلمان امتداد دارد شامل این تحریم‌ها نشده است.