وزارت امور خارجه ایتالیا، سفیر روسیه در این کشور را احضار کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، سفارت روسیه در ایتالیا اعلام کرد که سرگئی رازوف، سفیر مسکو در رم به وزارت خارجه ایتالیا فراخوانده شده است.
سفارت روسیه در ایتالیا با تأیید این خبر، اعلام کرد که مشروح این خبر پس از دریافت نتیجه اطلاع رسانی خواهد شد.
ایتالیا قویاً این الحاق را محکوم کرده و نسبت به حمایت از تمامیت حاکمیتی و ارضی و استقلال اوکراین متعهد گردید.