شبکه‌های مجازی تصاویری از شدیدترین آتش سوزی در ایتالیا منتشر کردند. دود غلیظی پس از چندین انفجار، رم پایتخت ایتالیا را فرا گرفته است. بنظر می رسد زنجیره تامین زباله یکی از عوامل این آتش سوزی بوده است. “سابرینا آلفونسی”، مشاور محیط زیست شهرداری پس از بازرسی اعلام کرد: منطقه ای که آتش سوزی در آن شروع گردیده یک منطقه تفکیک زباله بوده که یک ماه و نیم پیش پاکسازی نشده بود.