نشست مشترک اتاق ایران ایتالیا و سازمان تجاری سازی فناوری و اقتصاد دانش بنیان (ستفا) برای ارزیابی طرح‌های فناورانه مراکز رشد و مراکز نوآوری و شتاب دهی جهاد دانشگاهی برگزار شد.

به گزارش روز سه شنبه گروه علم و آموزش ایرنا از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان تجاری͏ سازی فناوری و اقتصاد دانش͏ بنیان، نشست ارزیابی طرح های ارایه شده به اتاق ایران ایتالیا از سوی مراکز رشد و مراکز نوآوری و شتاب دهی جهاددانشگاهی در سازمان تجاری سازی فناوری و اقتصاد دانش بنیان (ستفا) برگزار شد.

در این نشست که کارگاه آموزشی برای ایده های طرح های فناورانه مراکز مذکور نیز به شمار می رفت، اعضای معاونت راهبری پارک ها، مراکز رشد و توسعه کسب و کار و اعضای کمیته نوآوری و کارآفرینی اتاق ایران ایتالیا و همچنین واحدهای فناور پارک ها، مراکز رشد و مراکز نوآوری و شتاب دهی جهاددانشگاهی به صورت ویدیو کنفرانس حضور داشتند.

شرکت کنندگان در این نشست که روز یکشنبه برگزار شد، در خصوص طرح های فناورانه به بحث و تبادل نظر پرداختند که طرح‌های برگزیده پس از بررسی های نهایی در فرآیند اجرایی قرار خواهند گرفت.