یک مقام ایتالیایی مدعی شده که رم بخشی از گاز طبیعی روسیه را جایگزین کرده است و تنها تا ۲ سال دیگر قادر خواهد بود به وابستگی خود پایان دهد.

«کلودیو دسکالزی» مدیر اجرایی شرکت «انی» ایتالیا گفت: «ایتالیا تنها تا ۲ سال دیگر قادر خواهد بود به وابستگی خود به واردات گاز روسیه پایان دهد».

دسکالزی گفت که «تاکنون رم بخشی از گاز طبیعی روسیه را با سوخت سایر تأمین کنندگان جایگزین کرده است» و افزود که «حدود ۳۰ میلیون متر مکعب از ۴۰ میلیون متر مکعب مورد نیاز ایتالیا جایگزین شده است»

“دسکالزی” معتقد است که حذف واردات گاز روسیه کار آسانی نیست، زیرا ایتالیا نزدیک به ۸ سال است که بر سرمایه‌گذاری در تولید داخلی تأکید نکرده است.