وزیر خارجه ایتالیا گفت که ارائه جنگنده‌های این کشور به اوکراین تقریبا ناممکن است، این در حالی است که روزنامه ریپوبلیکا گزارش داد که ایتالیا ممکن است حدود پنج جنگنده قدیمی خود را در اختیار اوکراین بگذارد.

وزیر خارجه ایتالیا در واکنش به این خبر گفت: «ما هنوز در زمینه ارسال جنگنده‌های ایتالیایی به اوکراین بحثی نکرده‌ایم. اما این موضوعی است که باید در همکاری با متحدان‌مان انجامش دهیم» وی افزود: «ارسال جنگنده‌های گوناگون به اوکراین منطقی نیست. بنابراین به نظر من امکان ارسال جنگنده‌های ایتالیایی به اوکراین تقریبا وجود نداد.»