بنا بر پیش‌بینی کمیسیون اروپا، اقتصاد ایتالیا امسال در حدود 1.2 درصد رشد خواهد داشت که کمی‌بهتر از میانگین پیش‌بینی رشد اقتصادی در اتحادیه اروپا (برابر با 1.1 درصد) می‌باشد. از طرف دیگر، رشد اقتصادی ایتالیا امسال از رشد اقتصاد آلمان و فرانسه که به ترتیب 0.2 درصد و 0.7 درصد می‌باشند، بالاتر است، اما این تصویر در سال 2024 میلادی تغییر خواهد کرد و این بار اقتصاد این دو کشور از ایتالیا پیشی خواهند گرفت.

نسبت بدهی عمومی ایتالیا به تولید ناخالص داخلی، امسال 0.4 درصد کمتر از سال 2022 خواهد بود، اما در سال 2024 به 143.3 درصد خواهد رسید که عملا تغییری با سال قبل از آن نخواهد داشت؛ در حالی که کاهش بخش بدهکار تراز ملی کشورهای مقروض، یکی از اهداف اصلی پیمان ثبات اقتصادی اروپا می‌باشد که از ژانویه 2024 به اجرا گذاشته خواهد شد. به عقیده رئیس کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا اگر روند رشد بدهی کشورهایی که بدهی بالایی دارند کاهش پیدا نکند، کمکی به مذاکرات این کشورها با اتحادیه اروپا در مورد رسیدگی‌های موردی برای سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک آنها نخواهد کرد.