نرخ تورم در اتحادیه اروپا در ماه آگوست به 5.2 درصد کاهش یافته است. نرخ تورم که در ماه گذشته به 5.3 درصد رسیده بود، این ماه نیز اندکی کاهش یافته که نشان از ادامه کاهش تورم در منطقه دارد. یکی از عوامل اصلی کاهش تورم در این ماه، کاهش 3.3 درصدی قیمت‌ انرژی بوده است که به بازسازی نرخ‌های بالای تورم در یک سال پیش کمک کرده است. با این حال، قیمت‌ مواد غذایی، الکل و تنباکو همچنان در حال افزایش هستند، اگرچه این افزایش نسبت به ماه قبل کمی‌کاهش یافته است. در ماه آگوست، این افزایش قیمت‌ها به 9.7 درصد رسیده است. این گزارش نشان می‌دهد که بانک مرکزی اروپا به توقعات افزایش تورم و تصمیماتی که در زمینه سیاست‌های پولی باید اتخاذ شوند، به دقت توجه دارد. ارزیابی دقیق تغییرات در ساختار کلی قیمت‌ها و نرخ‌ها، همچنین تغییرات در کارمزدها و سودها، به‌عنوان یک جزء مهم فرآیند اتخاذ سیاست‌های پولی، مدنظر قرار می‌گیرد.