بر اساس گزارش صنعت برق ایتالیا در سال 2023 که توسط Energy & Strategy در دانشکده مدیریت پلی‌تکنیک میلان منتشر شده است، ایتالیا باید تا سال 2030 انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را 24 درصد و مصرف ناخالص نهایی انرژی را 12 درصد کاهش دهد و تولید انرژی خود را از منابع تجدیدپذیر به دو برابر میزان فعلی برساند. با این حال، انتظار می‌رود تقاضای انرژی الکتریکی در این کشور در این دوره، 6 درصد افزایش یابد.

این گزارش همچنین خاطرنشان می‌کند که شرایط ژئوپلیتیکی، اهمیت اهداف امنیت انرژی و رقابت‌پذیری قیمت انرژی را افزایش داده است. علاوه بر این، ایتالیا باید برای بازسازی اساسی سیستم برق خود آماده شود، زیرا افزایش منابع انرژی تجدیدپذیر، به خاطر متغیر بودن تولید آنها، برنامه‌ریزی را دشوارتر می‌کند. در مورد کارایی در مصرف منابع، توسعه منابع گوناگون انرژی به عنوان یک راه‌حل کلیدی برای ایتالیا در نظر گرفته می‌شود. این گزارش می‌افزاید: تاخیرهای قانونی، ظرفیت برنامه‌ریزی و اجرای ابتکارها را با تاخیر مواجه کرده است. تاکنون، بیشتر ابتکارات انرژی توسط شهرداری‌ها انجام شده و از طریق بودجه ملی و اروپایی تأمین مالی شده است. به جز سیسیل، اکثر این ابتکارات در شمال ایتالیا اجرا شده‌اند و اندازه تأسیسات آنها بسیار متنوع است.