به گزارش خبرگزاری آنسا برگرفته از گزارش انجمن‌های دفاع از محیط‌‌ زیست و مصرف‌کنندگان (Codacons) ایتالیا، در سال 2023 میلادی هر خانوار ایتالیایی به طور متوسط با 2450 یورو افزایش هزینه و تعرفه مواجه خواهد شد. رقمی‌ که افزایش‌های احتمالی قبوض برق و گاز را در بر نمی‌گیرد. همه تحلیلگران انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان معتقدند که بحران انرژی که در سال 2022 آغاز شد، اثرات خود را در سال 2023 نیز نشان خواهد داد و پیامدهای مستقیمی‌ بر قیمت‌های خرده‌فروشی و تعرفه‌های خدمات خواهد داشت. بنا بر این گزارش، افزایش قیمت‌ها در همه بخش‌ها از خدمات تلفن گرفته تا وام‌های مسکن مشاهده خواهد شد و ضربه آن به قدرت خرید ایتالیایی‌ها به وضوح به چشم خواهد آمد.

بنا بر تجزیه و تحلیل Codacons، قیمت مواد اصلی غذایی که مصرف اولیه خانواده‌ها محسوب می‌گردد، در سال 2023 کاهش آهسته‌ای را نسبت به رکوردهای فعلی آغاز خواهد کرد، اما همچنان در سطوح بالا باقی خواهد ماند و بنا به تخمین، هزینه مواد غذایی در حدود 507 یورو و هزینه حمل و نقل 490 یورو در سال برای هر خانواده افزایش پیدا خواهد کرد.