سازمان آمار ایتالیا- Istat اعلام کرد در جولای 2022، رشد چرخه ای فروش 1.3٪ از نظر ارزش و 1٪ در افزایش داشته است. فروش کالاهای غیرخوراکی (1.3+٪از نظر ارزش و 1.4 % + از نظر حجم) و کالاهای خوراکی (1.2 +٪ از نظر ارزش و 0.5+ درصد از لحاظ حجم) افزایش یافتند. بر اساس روند، در ژوئیه 2022، فروش خرده فروشی 4.2٪ از نظر ارزش افزایش یافت، اما 0.9 ٪، از نظر حجم کاهش داشت.