نماینده ویژه رییس جمهور اسلامی ایران در امور افغانستان با نماینده ویژه ایتالیا در امور افغانستان دیدار و گفتگو کرد.

نماینده ویژه رییس جمهور اسلامی ایران و سفیر این کشور در افغانستان از دیدار با نماینده ویژه ایتالیا در امور افغانستان خبر داد و گفت در این دیدار اعلام کرده است باید موضوعات و محورهای اجلاس دوحه ۳ مبتنی بر واقعیات منطقه و افغانستان باشد.

کاظمی قمی گفت اقدامات کشورهای فرامنطقه تاکنون بر حل بحران و چالش های افغانستان مفید واقع نشده و در صورت استمرار این وضعیت، سر ریز چالش ها گریبانگیر اروپا نیز خواهد شد‌.

وی ادامه داده است: ضمنا اعلام آمادگی نمودم ایران حاضر است حسب مشورت‌هایی که با جهات مختلف در افغانستان دارد به اروپا در خصوص تدوین نقشه جامع همکاری با تاکید بر منافع ملت و کشور افغانستان، همکاری تازه‌ای را تعریف نماید.

نماینده ویژه ایتالیا در امور افغانستان در حالی به تهران سفر کرده است که پیش از این، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان نیز در سفر به تهران با برخی مقام های جمهوری اسلامی ایران از جمله وزیر امورخارجه و معاون او و همچنین نماینده ویژه رییس جمهور این کشور برای افغانستان دیدار و گفتگو نمود.

یکی از محورهای این سفر نیز نشست دوحه 3 از سوی سازمان ملل در مورد آینده افغانستان و چگونگی برقراری ارتباط با حکومت سرپرست افغانستان است.

نشست دوحه دو به دنبال عدم حضور مقامات طالبان با شکست مواجه شد و هنوز طالبان هیچ تصمیم جدیدی برای شرکت در نشست دوحه 3 نگرفته است.