“جورجیا ملونی” نخست‌وزیر ایتالیا با بیان اینکه محدود کردن جریان مهاجرت از کشورهای آفریقایی نیاز به ایجاد همکاری و مشارکت قوی از طریق سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی استراتژیک در کشورهای این قاره دارد، تاکید کرد: مشکل آفریقا با کمک‌های اقتصادی گاه و بیگاه در قالب خیریه حل نمی‌شود.

“ملونی” در یک کنفرانس خبری با اشاره به اینکه توافق ماه گذشته اعضای اتحادیه اروپا در مورد پیمان مهاجرت و پناهندگی تا حدودی وضعیت ایتالیا و سایر کشورهای پذیرنده پناهجویان را بهبود بخشیده است، خاطرنشان کرد: اما این توافق فاقد یک راه‌حل اساسی برای جلوگیری از روند رو به افزایش ورود مهاجران غیرقانونی به اتحادیه اروپا است.

اصلاحاتی که رهبران اتحادیه اروپا در ماه گذشته بر سر آنها توافق کردند بر اساس مجموعه مقررات جدیدی است که فقط بر نحوه واکنش کشورهای عضو این اتحادیه با پناهجویانی که وارد اروپا می‌شوند، نظارت می‌کند و به اتخاذ تدابیری برای کاهش روند مهاجرت این پناهجویان به سمت کشورهای اتحادیه اروپا نمی‌پردازد.

این در حالی است که ملونی پیشتر اعتراف کرده بود که سیاست‌های سختگیرانه دولت وی در مقابله با سیل گسترده ورود مهاجران غیرقانونی به ایتالیا، تاکنون نتایج مثبتی در پی نداشته و نتوانسته ورود آنها را کاهش دهد.

از سوی دیگر آمارهای وزارت کشور ایتالیا نیز بر شکست این سیاست‌های سختگیرانه صحه می‌گذارد چرا که بر اساس این آمارها، ورود مهاجران غیرقانونی به ایتالیا در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل ۵۰ درصد افزایش یافته است.