مؤسسه بیمه سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایتالیا (SACE) گزارش سالیانه خود را پیرامون ریسک صادرات ارائه نمود. این گزارش یک راهنمای تعاملی بر اساس تحلیل ریسک است و کارشناسان این مؤسسه بر اساس پروفایل‌های ریسک 200 کشور با مجموعه‌ای از شاخص‌های به روز، این گزارش را تهیه کرده‌اند.

به گفته رئیس این مؤسسه اعتباری، سال جاری میلادی از نظر اعتبارات صادرات، سال آسانی نخواهد بود، اما صادرات ایتالیا به رشد خود ادامه خواهد داد. صادرات ایتالیا در 11 ماه اول سال 2022 حدود 20 درصد به نسبت دوره مشابه سال 2021 رشد داشته است، رشدی که انتظار می‌رود امسال نیز با سرعت کمتر و در حدود 5 درصد ادامه یابد و این امکان را  بدهد تا سطح صادرات ایتالیا از رقم 650 میلیارد یورو نیز فراتر رفته و به این ترتیب ایتالیا رتبه خود را در بین ده کشور برتر جهان از نظر صادرات حفظ نماید.