روبرتو چینگولانی، وزیر انتقال زیست محیطی ایتالیا، طی سخنرانی زنده خود درشبکه SkyTg24 “” در شهر “باری” اعلام کرد: ما از طریق “Snam ” « گروه عظیم خدمات فنی مهندسی ایتالیا» اولین کشتی LNG را در نیمه اول سال 2023 عملیاتی و همچنین برای تبدیل محموله آن به گاز تاسیسات لازم احداث خواهیم کرد. ایتالیا، چندین پایانه را در این راستا ایجاد خواهد کرد. کشتی حمل LNG را می‌توان 400 تا 500 میلیون یورو خرید یا اجاره کرد، هر کشتی ظرفیت حمل 5 میلیارد متر مکعب در سال را دارد، به تدریج می توان نسبت به خرید و افزودن ناوگان و پایانه‌های LNG طبق نیاز کشور برنامه ریزی نمود.