دولت ایتالیا اقدام به ایجاد سه صندوق جدید برای کمک به گردشگری و حمایت از شهرداری‌های کوچک برای ترویج توریسم کرده است و امیدوار است این اقدامات به حوزه‌های گوناگون از جمله گردشگری مسیرهای مذهبی، گردشگری پایدار برای شهرک‌های کوهستانی و جذب گردشگران زمستانی رونق ببخشد. به همین منظور دولت ایتالیا مبلغ 200 میلیون یورو بودجه را برای انجام طرح‌هایی برای کمک به شرکت‌های بهره‌بردار “تله اسکی” تخصیص داده است.