انتخابات هیات رئیسه (رئیس و دو نایب) کمیسیون‌ های چهار گانه اتاق مشترک ایران و ایتالیا در روزهای 25 و 26 مهرماه برگزار و اعضا هیات رئیسه به شرح زیر انتخاب شدند:

 

کمیسیون برندینگ

آقای رضا نوری با 13 رای رئیس کمیسیون

آقای عقیل احمدی ماچیانی با 13 رای نایب رئیس اول

آقای محمد مهدی اسرار با 9 رای نایب رئیس دوم

 

کمیسیون پولی بانکی

خانم هاله حسین زاده با 9 رای رئیس کمیسیون

آقای جعفر خسروشاهی با 6 رای نایب رئیس اول

خانم زهرا احمدی با 3 رای نایب رئیس دوم

 

کمیسیون صنعت، معدن، حمل و نقل و کشاورزی

آقای رضا پیمان سلیمی با 20 رای رئیس کمیسیون

آقای جواد عرفانیان با 22 رای نایب رئیس اول

آقای ساعد هرسینی با 17 رای نایب رئیس دوم

 

کمیته نوآوری و کارآفرینی

خانم صنم قطان با 11 رای رئیس کمیته

آقای محمد مهدی یوسفی میانجی با 10 رای نایب رئیس اول

خانم سارا انصاری با 9 رای نایب رئیس دوم