چهارمین جلسه ماهیانه کمیته نوآوری و کارآفرینی اتاق مشترک ایران و ایتالیا در سال 1401 روز یکشنبه 4 دی ماه، با حضور خانم قطان رئیس، آقای بانی شرکا نایب رئیس اول، آقای زرگر نایب رئیس دوم و 6 نفر از اعضا کمیته (خانم محمودی و آقایان رحمانی موحد، یوسفی، علیزاده، فتح اللهی و محبی) و آقای وسمقی دبیر کمیسیون به صورت حضوری راس ساعت 14 در محل اتاق برگزار گردید.

دستور جلسه:
• ارائه پیشنهادات تکمیلی هر یک از اعضا برای فرمت تنظیم شده فایل ارزیابی طرح ها توسط اعضا کمیته در سال 1400 (انگلیسی و فارسی)
• ارائه نظرات کارشناسی برای ایجاد ساختار (فرایند عملکرد کمیته) جهت معرفی طرح ها پس از ارزیابی به صاحبان صنعت
• ادامه بحث پیرامون آموزش

در ابتدای جلسه خانم قطان نسبت به ارائه توضیحات لازم در مورد دستور جلسه اقدام نمودند.
به دنبال آن آقای یوسفی جلسه پیشنهاد دسته بندی اعضا بر حسب رشته فعالیت جهت پیدا کردن اعضای علاقمند به سرمایه گذاری را مطرح نمودند.
آقای بانی شرکا ضمن تایید پیشنهاد آقای یوسفی مجددا پیشنهاد برگزاری رویداد بصورت پایلوت برای چند شرکت در حوزه ای مشخص جهت دریافت علاقمندی اعضا برای سرمایه گذاری را مطرح نمودند و تاکید داشتند می توانیم کارهای اجرایی را هر چه زودتر آغاز و از دستاوردها برای حرکت های بعدی استفاده نماییم.
ضمنا اعلام داشتند بحث آموزش نباید کنار گذاشته شود و آموزش به نوآوران، تولید کنندگان و گروه های مرتبط بسیار ضروری است.
خانم محمودی نیز بر گروه بندی و طبقه بندی اعضا تاکید داشتند.
آقای رحمانی با توجه به اینکه اعضا در جریان فعالیت های کمیته قرار نگرفته اند، مخالف ارسال پیام برای همه اعضا مبنی بر ابراز علاقه مندی جهت سرمایه گذاری در طرح ها بودند.
در اواسط جلسه خانم قطان دلایل حضور در کمیته و میزان ساعات آزاد جهت شرکت در جلسات کمیته را از حاضرین در جلسه سوال کردند و یکایک اعضا دلایل خود را برای شرکت در کمیته مطرح و میزان ساعاتی که می توانند برای شرکت در جلسات ارزیابی و …. در اتاق حضور یابند اعلام نمودند.
آقای یوسفی مجددا بحث اعلام طرح ها به همه شرکت ها را مطرح و اعلام داشتند معرفی طرح ها به شرکت ها می تواند به عنوان یکی از خدمات اتاق مطرح گردد و همین امر باعث رضایتمندی اعضا خواهد شد.
در ادامه، بحث ارزیابی طرح ها توسط اعضای کمیته مطرح گردید که مقرر شد طی ماه جاری با هماهنگی قبلی جلساتی جهت بررسی و ارزیابی طرح ها به اعضا اعلام گردد.
در پایان خانم قطان ضمن جمع بندی موارد مطرح شده در جلسه، برگزاری جلسه ارزیابی طرح های جهاد دانشگاهی در ماه جاری را نهایی و بحث اخذ مجوز لازم از اتاق جهت اطلاع رسانی به اعضا در مورد جذب سرمایه گذار را مطرح نمودند.
جلسه راس ساعت 16 پایان یافت.

حامد وسمقی
دبیر کمیته نوآوری و کارآفرینی