یک نظرسنجی نشان داد که فعالیت در بخش خدمات ایتالیا در ماه فوریه با سریع‌ترین نرخ خود در هشت ماه گذشته رشد کرد که با افزایش کسب‌وکارهای جدید تقویت شد، در حالی که نشانه‌هایی از کاهش فشار هزینه‌ها بر شرکت‌ها وجود داشت.

به گزارش ایسنا، شاخص مدیران خرید اس‌اندپی برای خدمات ایتالیایی از ۵۱.۲ در ژانویه به ۵۱.۶ در فوریه رسید که دومین ماه متوالی بالاتر از مرز ۵۰ است که رشد را از انقباض جدا می‌کند.

اس‌اندپی گلوبال گفت که شرکت‌ها امیدوار بودند که رشد فعالیت‌ها و کسب‌وکارهای جدید در ماه‌های آینده تداوم یابد و اعتماد به آینده در فوریه به بالاترین سطح خود از آوریل ۲۰۲۲ خواهد رسید.

نظرسنجی از بخش تولید ایتالیا نیز نشان داد که فعالیت کارخانه‌ها در ماه فوریه افزایش یافته است.