جلسه انتخابات هیات رئیسه کمیته نو آوری و کارآفرینی اتاق مشترک ایران و ایتالیا در روز چهارشنبه، بیست و ششم مهر ماه سال 1402راس ساعت 15:30 با حضور ریاست اتاق جناب آقای مهندس پورفلاح و دبیر اتاق سرکار خانم مهندس شهابی، خانم ها صنم قطان، سارا انصاری، معصومه انصاری، زهرا رهایی و آقایان محمد مهدی یوسفی میانجی ، سعید سراجی، میثم گواهی، محسن رحمانی موحد، حمید علیزاده، ساعد هرسینی، رضا نوری و علی ضرابی در محل اتاق مشترک ایران و ایتالیا برگزار شد.

در ابتدای جلسه آبین نامه تشکیل کمیسیون و کمیته ها و موارد اصلاح شده آن توسط جناب آقای مهندس پور فلاح توضیح داده شد و سپس خانم ها زهرا رهایی، صنم قطان برای ریاست کمیته و خانم سارا انصاری، آقایان حمید علیزاده، علی ضرابی و محمد مهدی یوسفی میانجی به عنوان نواب رئیس کاندیداتوری خود را اعلام و سپس هر کدام از کاندیداهای محترم شرح کوتاهی از رزومه وبرنامه های خود را ارائه دادند.

پس از رای گیری خانم صنم قطان با 11 رای  به عنوان رئیس، آقای محمد مهدی یوسفی میانجی با 10 رای به عنوان نایب رئیس اول و خانم سارا انصاری با 9 رای  به عنوان نایب رئیس دوم کمیته نوآوری و کارآفرینی انتخاب شدند.

همچنین با رای اکثریت حاضرین چهارمین یک شنبه هر ماه جهت برگزاری جلسات این کمیته تعیین گردید.

جلسه در ساعت 17:35 و با تشکر آقای مهندس پور فلاح از اعضای شرکت‌کننده در این انتخابات خاتمه یافت.