«عبدالله دوم»، پادشاه اردن ‌با «سرجیو ماتارلا»، رئیس‌جمهوری ایتالیا دیدار کرد.
دو طرف در این دیدار بر استحکام روابط بین اردن و ایتالیا و اهتمام به گسترش همکاری ‌در زمینه‌های مختلف تاکید کردند.
پادشاه اردن در این دیدارنیز، بر نقش مهم ایتالیا در منطقه تاکید نمود.
رئیس‌جمهوری ایتالیا نیز ضمن اشاره به اهمیت روابط ایتالیا با اردن، بر اهمیت همکاری با این کشور در سطوح مختلف تاکید کرد.
پادشاه اردن همچنین در دیدار جداگانه‌ای با «جورجیا ملونی»، نخست‌وزیر ایتالیا ‌گفت‌وگو کرد.